Adatvédelmi tájékoztató

Személyes adataidat kizárólag a Veled való kapcsolattartásra és a jövőben induló táncterápiás és gyászfeldolgozás módszer alkalmakkal kapcsolatos tájékoztatásra használom. Nem adom ki harmadik félnek. Leveleimről bármikor leiratkozhatsz, vagy a mezey.eszter@gmail.com címen kérheted adataid törlését.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

 • Érintettekről kezelt adatok köréről, és az
 • Érintett jogairól.

1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 • gondoskodunk az adatok biztonságáról,
 • biztosítjuk az Érintettek magánszférájának védelmét,
 • védjük az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 • megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosítunk az adatok kezelése során.

2. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓK

ADATKEZELŐ:

Mezey Eszter e. v. (továbbiakban Adatkezelő)
Székhely: 6721 Szeged, Lengyel u. 14.
Adószám: 59652740-1-26
E-mail: mezey.eszter@gmail.com

ADATFELDOLGOZÓ:

Tárhelyszolgáltató:

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Weboldal: rackforest.hu

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5.em B05001.

Telefon: +36 1 2110044

E-mail: info@rackforest.hu

3. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 Az Adatkezelő a weboldalon keresztül kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlap önkéntes kitöltésével jut személyes adatokhoz, amelyeket Adatkezelő kizárólag az űrlapot kitöltő Érintettekkel való kapcsolatfelvételre használ fel.

3.2 Érintettekről kezelt adatok köre:

 • név/cégnév
 • telefonszám
 • e-mail cím

3.3 Adatkezelés célja:

 • kapcsolattartás

3.4 Adatkezelés időtartama:

 • a kapcsolattartás indokolt idejéig, illetve amíg az Érintett vissza nem vonja kapcsolattartás céljából megadott személyes adatainak kezelési jogát

3.5 Az adatkezelés során az Adatkezelő figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.

4. AZ ÉRINTETT JOGAI:

4.1 A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2 Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • a róla kezelt adatokat mennyi ideig kezeljük a rendszerünkben.

4.3 A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4 A róla kezelt adatok törlését kérni.

 • Kötelesek vagyunk törölni az Érintett mindazon adatát,
 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezeltünk és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta,
 • melyeket az Érintettről jogellenesen kezeltünk. 
 • melyekre jogszabály kötelez.

A személyes adatok törlését a mezey.eszter@gmail.com e-mail címre küldött üzenetben kérheti. 

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat hozzánk.

Ennek keretében kérheti, hogy

 • adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

4.6 Jogosult a róla kezelt adatok 

 • felhasználásának korlátozását kérni:
 • a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

4.7 Az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesítjük mindazokat, akikkel a személyes adatot közöltük.

4.8 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

5. ADATKEZELŐ ADATKÖZLÉSI JOGA

Az Érintettek személyes adatait harmadik félnek, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulás nélkül nem adja tovább.

6. ADATKEZELŐ ADATTOVÁBBÍTÁSI JOGA

Az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

7. ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA

Amennyiben az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem teszünk eleget kötelezettségeinknek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

8. SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) kisméretű szöveges fájl, amelyet a szerverek küldenek a böngészőnek, hogy beállításokat mentsenek el (pl. egy következő látogatás megkönnyítése érdekében), vagy statisztikai adatot gyűjtsenek az oldal látogatóiról.

A mezeyeszter.hu weboldalon felhasznált sütik a Google cég látogatásmérő szoftverei, a Google Google Analytics és Google Ads (remarketing és konverziós) elemző eszközei. A GA sütik a honlap látogatóiról statisztikai adatokat gyűjtenek, amely alapján a Google jelentés készít a weboldal használatára vonatkozóan. Ezek az adatok a honlap fejlesztését és a nagyobb felhasználói élmény elősegítését célozzák.

A GA sütik nem tartalmaznak személyes információkat, IP címet és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására (anonimizáltak), továbbá nem kártékonyak a számítógépére, táblagépére vagy mobiltelefonjára.

A Google Analytics által használt sütikről ezen az oldalon kaphat további információkat.

A weboldal látogatói bármikor törölni tudják a saját számítógépre/tabletre/mobilra küldött sütiket a böngésző segítségével, erre a böngészőprogram Súgójában található pontos iránymutatás.